Gia công phụ kiện

VCD tròn

Hộp gió sơn tĩnh điện

Phụ kiện ống gió

Ống gió vuông

Ống gió tròn

Mặt nạ so lỗ