Nhà máy Dược phẩm MEBIPHAR đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Tên dự án Nhà máy Dược phẩm MEBIPHAR đạt tiêu chuẩn GMP-WHO
Địa điểm Lô III-18, đường 13, KCN Tân Bình, TP HCM
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Dược phẩm và sinh học y tế (MEBIPHAR)
Năm thực hiện Từ 2008 đến 2009
Hạng mục

Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống ĐHKK – thông gió; Hệ thống điều khiển các xưởng β Lactam, Non – β Lactam, thuốc nước, nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Mô tả dự án


Dự án liên quan