Nhà máy VIDIPHA Bình Dương – Xưởng NBETALACTAM

Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Tên dự án Nhà máy VIDIPHA Bình Dương – Xưởng NBETALACTAM
Địa điểm Khu phố Tân Bình Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Năm thực hiện Tháng 07/2022 - Đến nay
Hạng mục

Cải tạo dây chuyền thực phẩm chức năng và thay tôn mới Xưởng NBETALACTAM

  • Hệ thống HVAC
  • Hệ điện, điện nhẹ
  • Hệ thống cấp thoát nước và đường ống công nghệ
  • Tháo dỡ và thay mới mái tôn Xưởng NBETALACTAM
  • Hệ Panel

Mô tả dự án

VIDIPHA là một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP- ASEAN. Công ty đã đầu tư cải tạo và xây dựng nhà xưởng để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Đến nay, Công ty đã đưa vào hoạt động các phân xưởng đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN như: phân xưởng thuốc viên không 3-lactam (Non-Bêtalactam); phân xưởng thuốc viên β-lactam (Bêtalactam); và phân xưởng thuốc tiêm dạng dung dịch, thuốc nhỏ mắt, thuốc nước và thuốc mỡ..


Dự án liên quan