Nhà máy sản xuất dược NAVETCO đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Tên dự án Nhà máy sản xuất dược NAVETCO đạt tiêu chuẩn GMP-WHO
Địa điểm Số 28, đường số 6, KCN VSIP 1, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco
Năm thực hiện Từ 2012 đến 2013
Hạng mục

Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống M&E 

Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống ĐHKK

Cung cấp & lắp đặt panel

Mô tả dự án


Dự án liên quan