Xưởng β , Non – β Lactam, Thuốc nước, Nhỏ mắt

Xưởng β , Non – β Lactam, Thuốc nước, Nhỏ mắt
Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Dược phẩm và sinh học y tế (MEBIPHAR)
Đơn vị thi công Công ty TNHH TM KT Đông Phương
Thời gian thực hiện Từ 2008 đến 2009
Vị trí Lô III-18, đường 13, KCN Tân Bình, TP HCM
Công việc thực hiện

Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống ĐHKK – thông gió; Hệ thống điều khiển các xưởng β Lactam, Non – β Lactam, thuốc nước, nhỏ mắt đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Dự án liên quan