Viện nghiên cứu Dầu và cây có Dầu

Viện nghiên cứu Dầu và cây có Dầu
Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
Đơn vị thi công Công ty TNHH TM KT Đông Phương
Thời gian thực hiện Từ 09/2009 đến 2010
Vị trí 171-175 Đại lộ Hàm Nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Công việc thực hiện

Cung cấp vật tư và thiết, vật tư và lắp đặt hệ thống ĐHKK, thông gió và hệ thống điện

Dự án liên quan