Thi công thống ĐHKK cho tòa nhà Mapletree Business Centre (MBC)

Thi công thống ĐHKK cho tòa nhà Mapletree Business Centre (MBC)
Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư Công ty CP Xây dựng và thương mại TTT
Đơn vị thi công Công ty TNHH TM KT Đông Phương
Thời gian thực hiện Năm 2017
Vị trí 1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
Công việc thực hiện

Thi công hệ thống ĐHKK

Dự án liên quan