SUNRISE CITY

SUNRISE CITY
Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư Công ty CP Xây dựng COTEC
Đơn vị thi công Công ty TNHH TM KT Đông Phương
Thời gian thực hiện Từ 01/2008 đến 08/2008
Vị trí 23 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP HCM
Công việc thực hiện

 Cung cấp vật tư và lắp đặt trọn gói hệ thống ĐHKK và thông gió cho trung tâm khu trung bày và nhà mẫu

 

 

Dự án liên quan