Công Trình Cao Óc

Khách sạn Sanouva

Khách sạn Sanouva

1. Khách hàng: Công ty CP Đầu Tư XD Nam Việt Á

2. Thời gian thực hiện: Năm 2008

3. Hạng mục xây dựng:

Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống ĐHKK VRV cho khách sạn Sanouva

Hệ thống điều hòa không khí hệ VRV cho toàn bộ khách sạn bao gồm 1 tầng hầm, 1 trệt, 1 lửng và 7 lầu.

4. Địa chỉ công trình: 175-177 Lý Tự Trọng, Quận 1, TPHCM