Công Trình Cao Óc

CÔNG TY CP XÂY DỰNG COTEC – SUNRISE CITY

Sunrise city

1. Khách hàng: Công ty cổ phần xây dựng COTEC

2. Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2008

3. Hạng mục xây dựng:

Cung cấp vật tư và lắp đặt trọn gói hệ thống ĐHKK và thông gió khu trưng bày, nhà mẫu

4. Địa chỉ công trình: 23 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7, TPHCM.