Nhà văn phòng VP MILK

Nhà văn phòng VP MILK
Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam
Đơn vị thi công Công ty TNHH TM KT Đông Phương
Thời gian thực hiện Từ 11/2017 đến 03/2018
Vị trí 21A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Công việc thực hiện

Thi công hệ thống ĐHKK nhà văn phòng VP MILK

Dự án liên quan