Nhà máy sản xuất nguyên liệu mới SANQI Việt Nam

Nhà máy sản xuất nguyên liệu mới SANQI Việt Nam
Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư Công ty TNHH NLM SANQI Việt Nam
Đơn vị thi công Công ty TNHH TM KT Đông Phương
Thời gian thực hiện Từ 07/2015 đến 10/2015
Vị trí Lô 118A, KCN Long Giang, Tỉnh TIền Giang
Công việc thực hiện

Thi công gói thầu "Hệ thống điều hòa không khí"

Dự án liên quan