Nhà máy Knitpastion

Nhà máy Knitpastion
Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư Công ty CP AZB
Đơn vị thi công Công ty TNHH TM KT Đông Phương
Thời gian thực hiện Từ 03/2017 đến 12/2017
Vị trí KCN Long Giang, Tiền Giang
Công việc thực hiện

Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt cho hệ thống điều hòa không khí xưởng 1 và xưởng 2 nhà máy Knitpassion

Dự án liên quan