Gia công phụ kiện

VCD tròn

VCD tròn

Hộp gió sơn tĩnh điện

Hộp gió sơn tĩnh điện

Phụ kiện ống gió

Phụ kiện ống gió

Ống gió vuông

Ống gió vuông

Ống gió tròn

Ống gió tròn

Mặt nạ so lỗ

Mặt nạ so lỗ