06.09
2016

Đầu Tư Xây Dựng Nhà Máy Sản Xuất VACCINE Thú Y Đạt Tiêu Chuẩn GMP-WHO

Quy Mô:

1. Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống M & E

  • Hệ thống điện hạ thế, chiếu sáng .
  • Hệ thống báo cháy, PCC, tiếp địa, chóng sét .
  • Hệ thống Cấp Thoát Nước .
  • Hệ thống Ống Công Nghệ, Hơi, Khí nén.
  • Hệ thống Tổng đào, Truyền hình, Mạng, Camera .

2. Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống ĐHKK .

  • Hệ thống Điều Hoà Không Khí .
  • Hệ thống điện động lực, điều khiển BMS .
  • Cung cấp & lắp đặt Panel .

Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ nhà máy: Lô 205, đường số 6, KCN VSIP 1, Tỉnh Bình Dương