Bến Thành Land

Bến Thành Land
Tổng quan dự án Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bếnh Thành
Đơn vị thi công Công ty TNHH TM KT Đông Phương
Thời gian thực hiện Từ 2009 đến 2011
Vị trí 172-174 Ký Con, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Công việc thực hiện
 Cung cấp thiết bị vật tư và lắp đặt hệ thống ĐHKK, thông gió và hệ thống điện

Dự án liên quan